TDB
Important Dates

Prof. Dr. Olcay Şakar

Basic Principles of Prosthetic Treatment In Geriatric Patients

Just as in the rest of the world, life expectancy in our country continues to increase. This fact leads to the conclusion that dentists will deal with more and more elderly patients. However, old age brings with it many systemic disorders and therefore multiple drug use. Even though geriatric patients can receive all kinds of dental treatment including implant therapy, systemic disorders and side effects from associated drug use may lead to unpleasant results regarding prosthetic treatment.  The presentation will allow us to respond to the questions of how our treatment will guide the patient's systemic condition, or how the patient's systemic condition will guide our treatment.

 

Prof. Dr. Olcay Şakar 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden mezun olmuştur. 1995 yılında “Tam ve bölümlü protezlerde başarılı bir estetiğin gerçekleştirilmesini sağlayan faktörler” başlıklı tezi ile Dr. Med. Dent ünvanı almıştır. 2000 yılında Doçent 2007 yılında profesör ünvanına hak kazanan Şakar’ın yurtiçi ve yurtdışı dergilerde yayınlanmış 50’ nin üzerinde makalesi mevcuttur. “Removable Partial Dentures  A Practitioners’  Manual” isimli kitabın  editörü ve 8 bölümünün  yazarıdır. Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği Başkanı, Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği ve Avrupa Protez Birliği üyesidir.